Status pr 11. mars 2020

Det er fortsatt kun ett tilfelle (Makustadmoen leir i Øverbygd) som har testet positivt for koronaviruset i Målselv kommune. Prøver som er tatt av andre personer har så langt vært negative.

Helsetjenesten i Målselv kommune har oppfølging av 15 innbyggere som er i hjemmekarantene eller hjemmeisolering.

Tiltak i Målselv kommune

Fylkesmannen i Troms og Finnmark inviterte kommunene til Skype-møte tirsdag 10. mars hvor kommuneledelsen i Målselv kommune deltok. Formålet med samarbeidsmøte er å kartlegge hvilke behov kommunene har pr i dag og for tiden framover.

Ved arrangementer og samlinger med mange mennesker er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring etter retningslinjer fra FHI. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering, som deretter godkjennes av kommunen. Risikovurderingen sendes inn til postmottak@malselv.kommune.no

Se link til FHI for planlegging og risikovurdering: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/#planlegging-og-risikovurdering

Turistnæringen i Målselv kommune vil bli innkalt til informasjons- og samarbeidsmøte i forhold til den situasjonen vi er i.

Beredskap

Målselv kommune opprettholder beredskapen på følgende måte:

  • Utvidet samarbeid med legevakten.
  • Oppfølging i krisestab.
  • Det vurderes fortløpende økt behov for bemanning i sentrale funksjoner.

Kommunen henviser folk som har spørsmål til FHI sitt kontaktnummer.

Personer som har symptomer på at de kan være smittet av koronaviruset må ta kontakt pr telefon til sin fastlege eller legevakt.

Har du generelle spørsmål om koronaviruset?

Ta kontakt med FHI sin informasjonstelefon 815 55 015.

Dersom du tror du er smittet, ta kontakt med fastlegen ved Andslimoen legetjeneste tlf. 778 32500 eller Øverbygd legetjente tlf. 778 32600.

Utenom kontoret åpningstid ta kontakt med legevakt tlf. 116 117.