Helsedirektoratet har besluttet forbud mot, og stenging av:

  • Kulturarrangementer
  • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
  • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
  • Treningssentre
  • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
  • Svømmehaller, badeland og liknende

Vedtaket gjelder fra 12.03.2020 og fire uker frem i tid. Vår vurdering er at punktene rammer bredt og ikke tar hensyn til størrelsen på tilbudet eller andre forhold. Målet med tiltaket er å redusere smittespredning så mye som mulig og legger derfor ikke opp til unntak eller skjønnsmessige vurderinger.