Status pr 13. mars 2020

Det er fortsatt kun ett tilfelle (Makustadmoen leir i Øverbygd) som har testet positivt for koronaviruset i Målselv kommune. Prøver som er tatt av andre personer har så langt vært negative.

Helsetjenesten i Målselv kommune har oppfølging av 15 innbyggere som er i hjemmekarantene eller hjemmeisolering.

Har du generelle spørsmål om koronaviruset?

Ta kontakt med FHI sin informasjonstelefon 815 55 015.

Dersom du tror du er smittet, ta kontakt med fastlegen ved Andslimoen legetjeneste tlf. 778 32500 eller Øverbygd legetjente tlf. 778 32600.

Utenom kontoret åpningstid ta kontakt med legevakt tlf. 116 117.

Karantene og isolasjon

Hjemmekarantene praktiseres for personer som har vært i områder med vedvarende smitte selv kan ha vært utsatt for smitte.

Folkhelseinstituttet definerer pr. 12. mars en rekke områder i verden med vedvarende smitte. Dette kan endre seg fra dag til dag, og du finner oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider.

Du finner også beskrivelser på hva som menes med karantene og isolering på instituttets nettsider her: Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med koronavirus

Reiseforbud for helsepersonell og oppfordring til å unngå fritidsreiser for øvrige

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder ut april 2020.

For øvrige ansatte oppfordrer arbeidsgiver til å følge rådene fra Helsedirektoratet om å unngå fritidsreiser.

Med andre ord; vurder nøye hvorvidt du MÅ ut på reise, også kortere reiser til nabobyer etc.

Reiser til og fra jobb, tjenestereiser og møtevirksomhet

Tjenestereiser for ansatte i Målselv kommune innstilles inntil ny beskjed kommer.

Møter som ikke er virksomhetskritiske avlyses, utsettes eller gjennomføres via lyd/bilde møte.

Ansatte som er usikre på dette, kan henvende seg til nærmeste leder for avklaring om noe er virksomhetskritisk eller ikke.

Det legges opp til utstrakt bruk av hjemmekontor løsninger, der hvor det er mulig innenfor arbeidsområde / tjeneste.

Stengte skoler og barnehager

Utdanningsdirektoratet (Udir) har på sine nettsider lagt ut god informasjon knyttet til barn som er hjemme i forbindelse med stengte skoler og barnehager, se følgende side:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Dette er endret i dag

"Alle barn bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

Mer informasjon finnes på siden https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide"