Målselv kommune viser til myndighetenes meldinger på nett fra Helsedepartement og Helsedirektorat m.v. og meldinger i media.

Viser også til at Næringsdepartementet som varsler presentasjon av ulike tiltak overfor næringslivet:

Tiltak i tre ulike faser

Regjeringen jobber med tiltak i tre ulike faser.

  • Nødvendige strakstiltak for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Dette vil komme allerede på fredag.
  • Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet. I tillegg til flybransjen og reiselivsnæringen, er det bedrifter som opplever sviktende leveranser av innsatsvarer, eller at avsetningen stopper opp på grunn av situasjonen i verdensøkonomien.
  • Mer generelle og langsiktige tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, om nødvendig.

Alle disse tiltakene skal være målrettede, kunne ha rask effekt, og være avgrenset i tid. Heldigvis er norsk økonomi solid og godt rustet til håndtere dette, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Vi har forstått det slik at Regjeringen vil presentere og beskrive dette nærmere i en pressekonferanse kl 1230 i dag.