I forbindelse med gjeldende karanteneregler knyttet til Korona situasjonen, har Målselv kommune flere arbeidstakere som pt. er i hjemme-karantene.

Målselv kommune aksepterer egenmelding for hele arbeidsgiverperioden på 16 dager, for ansatte som må i karantene som følge av myndighetenes pålagte karantenekrav etter utenlandsopphold.

Denne ordningen gjelder frem til karantene/Korona situasjonen er over.

Dette betyr følgende for ansatte som er i karantene som følge av myndighetenes pålagte karantenekrav etter utenlandsopphold:

  • Kontakt nærmeste leder for å gi informasjon om at du er satt i karantene og dato for når du ble satt i karantene.

  • Send mail til personal- og organisasjonssjef på adresse ann-eva.hanssen@malselv.kommune.no (jfr, mail sendt 13.03.20, se vedlegg) om at du er satt i karantene.

  • Egenmeldingen registreres inn hos lønn/personal jfr. mail som sendes til personal- og organisasjonssjef.  

  • Det er altså ikke nødvendig å kontakte lege for å få sykemelding når du er satt i karantene.


Klikk her for å lese informasjon på Lovdata angående karanteneregler. Det er viktig at den enkelte følger med på om karantenereglene endres av myndighetene.

Omsorgspenger

Arbeidstakere har rett til å bruke omsorgsdager (også omtalt som «syke barn dager») når de må være hjemme med barn fordi skole eller barnehage har stengt.
Pt. er det ikke endringer på antall omsorgsdager, dvs. at du forholder deg til det antallet omsorgsdager du normalt har rett til. Myndighetene ser på mulige endringer i lovverket.

Klikk her for informasjon på NAV sine sider angående rett på omsorgsdager.

Klikk her for «Ofte stilte spørsmål om omsorgsdager og bruk av omsorgsdager».

Noen kan ha krav på tilbud i skole/barnehage jfr. kritiske samfunnsfunksjoner, les informasjon på Målselv kommunes hjemmeside om dette.

Som kjent legger Målselv kommune opp til utstrakt bruk av hjemmekontor, for roller/funksjoner hvor dette er mulig.

 

Ann-Eva Hanssen
Persnal- og organisasjonssjef