Målselv kommune opplever nå en rask økende smitte, og da særlig blant ungdom i ungdomsskolealder. Forrige uke ble det registrert 25 tilfeller i kommunen, mens det til nå denne uken er registrert 26 tilfeller fram til onsdag kl 14. Situasjonen på Bardufoss Ungdomsskole er at vi daglig får nye tilfeller av smitte og disse fordeler seg på ulike klassetrinn. I dag var 25,6% av elevene borte fra skolen. Ungdomsskolen har opptaksområde fra store deler av kommunen, smitte ved ungdomsskolen kan derfor gi konsekvenser i form av spredning av smitte til ulike barneskoler (som følge av smitte av søsken). Det har denne uka også vært smitte hos lærer ved skolen.

Det er på nasjonalt nivå innført gult nivå. I henhold til veileder skal utvidet testing vurderes som tiltak før overgang til rødt nivå. Dette er ikke mulig da det både kommunalt og nasjonalt er en mangel på tester egnet til dette formålet. Utvidet testing i nåværende situasjon vil tømme kommunens beredskaps lager, slik at kommunen vil miste det viktigste virkemiddelet for å holde oversikt over situasjonen i kommunen for øvrig.

Det er gjort en vurdering av konsekvenser for de berørte barn og unge, og særskilt knyttet til sårbare barn og unge. Ved overgang til rødt nivå vil fortsatt daglig kontakt med elever opprettholdes. Dette er vurdert som et viktig kompenserende tiltak.

Kommuneoverlegen har derfor besluttet at det innføres rødt nivå ved Bardufoss Ungdomsskole fra torsdag 16.desember til og med mandag 20. desember. Perioden med rødt nivå kan forlenges. Dette behandles i formannskapet 20.desember. Rødt nivå innebærer ikke at skolen stenges jf veileder om smittevern. Skolen kommuniserer direkte til foresatte hvilke tiltak man gjennomfører innenfor rødt nivå.