Vi vil derfor i en periode framover legge om driften, slik at vi sikrer forsvarlig helsehjelp til så mange av våre pasienter som mulig, og som kan opprettholdes over tid.


Dette gjør vi bl.a ved:

  1. Å sikre at vi unngår at pasienter som er hos oss utsettes for smitterisiko.

  2. Å sikre at vi vil kunne opprettholde drift selv om noen av oss som er ansatt blir syke.


Hva innebærer dette i praksis:

  • Vi kommer til å håndtere en god del problemstillinger uten at du fysisk kommer til en legekonsultasjon. Dette vil vi dels gjøre via telefon, men vi jobber også med å raskt få på plass en ordning der vi kan være tilgjengelig via videokonsultasjoner.

  • Når det gjelder pasienter som har symptom på luftveisinfeksjoner, vil de som fordrer legeundersøkelse få beskjed om å møte ved annen inngang, hvor det gjøres undersøkelse i rom dedikert til dette formål.

  • På Andslimoen legekontor vil personellet deles i to grupper som rulleres midt i uka. En gruppe vil være tilstede fysisk på legekontoret mens den andre gruppen vil jobbe hjemmefra.


Hva oppnår vi med dette:

  • Det blir færre pasienter samlet inne i legelokalet, og gjennom dette vil smitterisiko reduseres for alle som er der (både pasienter og ansatte).

  • Om en ansatt skulle bli smittet av sykdom vil dette medføre at færre kollegaer vil måtte ha karantene.

Legetjenesten vil understreke at vi så langt vi klarer prøver å finne gode løsninger for den enkelte pasient. Der det er behov vil det fortsatt være mulig å komme til legekontoret for undersøkelse.

Vi er sikker på at vi sammen skal klare å få til gode løsninger alle brukere av legetjenesten i Målselv.

Bardufoss 16.03.2020
 

Vidar Bjørnås

kommuneoverlege