Gjennom sommeren har Målselv og Bardu kommune samarbeidet om koronatesting. I uke 32 var det 117 stk. som testet seg ved legetjenesten i Målselv.

Koronavaksinering pågår fortsatt ved gamle MSAH. Det har vært dager hvor det har vært ledige vaksinetimer og da har noen blitt kontaktet av koronavaksineteamet for å få dose 2 satt tidligere. Dette gjøres etter anbefaling fra FHI. Det er fortsatt ønskelig at flest mulig får satt dose 1 snarest mulig. Vaksinetime bestilles ved å gå inn på Helsenorge eller du kan kontakte legetjenesten.

Det er 4623 personer som har fått dose 1, som tilsvarer 85,5 % andel innbyggere over 18 år. Det er 2904 personer som har fått dose 2 (fullvaksinert), som tilsvarer 54,1 % andel innbyggere over 18 år.

Målselv kommune vil få levert en stor leveranse av koronavaksinen Spikevax (Moderna) i løpet av uke 34 som vil bli satt som dose nr 2. Mer informasjon om dette vil komme.

Fra 16. august er det endring i covid-19 forskriften som vil unnta barn og unge fra smittekarantene hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinjene. Dette gjelder personer under 18 år som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den smittete personen. Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter, typisk kjærester eller elever som bor på samme hybel, må fortsatt være i smittekarantene. Det er smittesporingsteamet ved kommuneoverlegen som beslutter hvem som kan erstatte smittekarantene med hyppigere koronatesting. Testing vil skje ved legetjenesten eller ved den enkelte skole eller barnehage. Dette vil bli informert til de det gjelder.