I uke 2 var det rapportert om 93 smittede og uke før var det 34 som testet positivt. Forsvarets personell er ikke medregnet i disse tallene. 

Målselv kommune går allikevel over til grønt nivå i trafikklysmodellen, i alle barnehager og skoler unntatt Fagerlidal skole og Olsborg skole. 

Det normale framover vil være at skoler og barnehager driftes mer som før pandemien. Jevnlig testing vil være tiltaket for å holde kontroll med utviklinga av smittetilfeller.
Foresatte til barn i barnehage og skole vil få direkte informasjon fra kommunen når det er aktuelt å innføre jevnlig testing. 
Alle elever og ansatte på Fagerlidal skole og Olsborg skole oppfordres pr. nå til å teste seg torsdager og mandager i de nærmeste ukene. Tester vil bli utlevert fra skolene.
Ved endring i situasjonen, kan det bli aktuelt med jevnlig testing ved flere skoler.

Det er så langt ikke tegn som tyder på alvorlig sykdom knyttet til omikron-varianten. Erfaringer viser at det ikke er noen stor risiko for alvorlig sykdom blant barn.

Målselv kommune baserer seg på vurderinger fra FHI i denne sammenhengen.