Vi har pr. i dag ingen ansatte i karantene.  

  • Botilbudet opprettholdes for de som er i akutt behov for beskyttelse og sikkerhet.

  • Det gis ikke samtaletilbud ved personlig oppmøte på Krisesenteret, vi avvikler samtaler med dagbrukere pr. telefon.

  • Vi har døgnbemannet telefon og personale på jobb hele døgnet.

  • Møter, kurs og andre aktiviteter er avlyst.

  • Ved evt. koronautbrudd på vårt senter, og mulig stenging, er samarbeid med nærliggende senter et alternativ.

Vår kapasitet ifht antall beboere er noe redusert med tanke på smittevern.

Med vennlig hilsen
Mette Gregussen
Daglig leder
Krisesenteret i Midt- Troms
Tlf. 778 45 260
www.krisesenteretmidt-troms.no

 

Minilogo