Ved ØSO er det nå noen få som er smittet, og Målselv kommune følger som tidligere anbefalingene fra nasjonale myndigheter, og drifter med smitteverntiltak.

Besøkende bes om å bruke munnbind og sprite hender. Man skal ikke komme på besøk hvis man har symptomer på infeksjon.

Det anbefales som tidligere at besøk gjennomføres på den enkelte pasients rom.

Enkelte aktiviteter gjennomføres på fellesarealene, men det er kun unntaksvis. Er man i tvil om besøk kan eller bør gjennomføres, ta kontakt med den aktuelle avdelingen.

Kommuneoverlege og ledelse følger situasjonen fortløpende og endringer gjøres dersom situasjonen skulle tilsi det.