På bakgrunn av den regionale situasjonen har kommunen gjort forebyggende grep for å redusere risiko for smitte hos være mest sårbare grupper. Det er derfor innført munnbindbruk ved sykehjemmene, hos hjemmetjeneste samt hos enkelte pasienter ved Fagerli Miljøtjeneste. Pårørende som ønsker å gå på besøk ved disse stedene er velkomne til dette, men det bes om at besøk avtales på forhånd og at en bruker munnbind under besøk.

For øvrig har kommunen ingen andre lokale anbefalinger eller forskrifter.