Målselv kommune har i håndteringen lagt til grunn disse nasjonale reglene som fastsettes i forskrift. Oppdateringer i forskriften har kommet i etterkant av regjeringens pressekonferanser og har i noen grad vært avvikende fra det som fremkommer på pressekonferanser og gjennom dekningen fra media. Vi forventer at det fortsatt vil komme endringer i de nasjonale bestemmelsene. Dette kan skje på kort varsel.

Vi registrerer, og har forståelse for at mange barn, foresatte og også ansatte både kan være bekymret og opplever situasjonen belastende. De innførte tiltak er krevende å håndtere. En god dialog mellom dere foresatte og våre tjenester vil være den beste måten å møte de utfordringer dagens retningslinjer gir.

Fortsatt vil det viktigste fremover være å holde seg hjemme dersom man er syk.

 

Håvard Johnsen, kommunalsjef Målselv kommune