Siste års tildeling fra fylkeskommunen har vært kr 100.000 pr år. Vi har ventet siden årsskiftet for å få avklaring i forhold til hva som eventuelt ville bli tilført kommunens næringsfond i 2020. 

Statens ekstraordinære tildeling til fylkeskommunene, for viderefordeling til kommunene, er et godt håndslsg for å styrke utviklingsarbeidet generelt og enkeltprosjekter i Målselv. 

Vi ser fram til å kunne bidra til å realisere spennende og innovative næringsorienterte prosjekter i  Målselv.