Hvem kan du snakke med om koronavirus?

Mange familier må leve tettere sammen enn det de er vant med. Det kan bli mindre direkte kontakt med venner, og mer sosial kontakt digitalt. Dette kan være greit, men kan også føre til at vi blir frustrerte. Du kan få hjelp eller prate med noen hvis du er bekymret eller føler deg utrygg.

Er du redd?

Dersom du trenger å snakke med en voksen, kan du snakke med læreren din eller en annen voksen du stoler på. Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge. Den er åpen hele døgnet.

Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111

Døgnåpen alarmtelefon for barn og unge

 • Alarmtelefon for barn og unge: Telefon 116 111
 • Alarmtelefonen for barn og unge: SMS 41 71 61 11
 • E-post alarm@116111.no
 • Fra utlandet +47 95 41 17 55

Hva kan du gjøre hvis du ikke har det bra hjemme?

Om du ikke vil snakke med dine foreldre/foresatte, så kan det være bra å snakke med noen andre voksne du har tillit til. Du kan for eksempel snakke med:

 • Læreren din
 • Helsesykepleier på skolen
 • Treneren eller lederen på klubben
 • Naboen
 • Foreldrene/foresatte til en venn

Hvis du ikke har lyst til å snakke med voksne du kjenner, så kan du ringe gratis på alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

Alle bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

 • Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.
 • Samvær bør begrenses (få timer).

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.

 • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

Snakk med barna om koronaviruset

 • Det er viktig å snakke med barn om det som foregår for å skape trygghet og unngå frykt.
 • Husk at de aller fleste som blir smittet, blir ikke alvorlig syke. Dette er en dugnad for å beskytte de som er mest sårbare.
 • Forklar hvorfor skoler og barnehager er stengt, og hvorfor noen må være i karantene og ikke kan møte andre. Hvorfor kan vi ikke besøke besteforeldrene akkurat nå?
 • Følg med på hva barn og ungdom finner av informasjon på internett. Snakk med dem og ha en dialog om det de ser og leser.

Generelle tips for en god hverdag (Bufdir):

 • Stå opp til vanlig tid og gjør det du vanligvis pleier å gjøre, både dine rutiner og barnets rutiner. Om det ikke er mulig nå, lag nye rutiner som passer dagens situasjon.
 • Om det er mulig, del på ansvaret for barnepass og sitt i et eget rom når dere jobber.
 • Lag en god lunsjpause midt på dagen.
 • Spis middag sammen til normal tid.
 • Prøv å beholde leggerutinene.
 • Det er urealistisk å få barn til å konsentrere seg om skolearbeid i 7-8 timer. Man må ta pauser, og kanskje ha noe kortere dager. Pass på å få inn nok lek til de minste skolebarna. De er helt avhengig av å kunne herje fra seg for å kunne konsentrere seg om skole.

Film om koronaviruset

Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset. Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen, (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år. Her kan du se filmen

Her kan du finne informasjon for barn om korona-virus