Les veilederen for skolene på udir.no

Syke blir hjemme, mindre kontakt og hygienetiltak

Folkehelseinstituttet har sammen med Utdanningsdirektoratet laget to smittevernveiledere for skolene, én for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet og videregående skole. Veilederen har  tre overordnete føringer: Syke skal bli hjemme, det skal være god hygiene og redusert fysisk kontakt.

Veilederne gir konkrete smittevernråd til skolene, blant annet å:

  • sikre gode rutiner for håndvask og sørge for nok desinfiserende utstyr
  • organisere i mindre grupper, f.eks maks 15 elever for 1.-4. trinn og 20 elever for 5.-7.
  • la elevene være mye ute i undervisningen og på SFO, og og unngå store samlinger
  • sørge for at elevene har fast plass med god avstand
  • ha gode rutiner for måltider og begrense deling av mat
  • ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand
  • begrense deling av utstyr, og at utstyr som deles må vaskes godt
  • begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig

Utdanningsdirektoratet har veilederne og informasjonsmateriell tilgjengelig på 14 språk på udir.no

Les mer om regjeringens tiltak for barnehager, skoler og høyere utdanning som følge av koronasituasjonen.

Spørsmål og svar om smittevernveilederen for skolen

Informasjon om koronavirusutbruddet og barnehager, skoler og høyere utdanning