Først og viktigst bes innbyggere om å sikre løse gjenstander og vurdere egen aktivitet ut fra værmelding.

Fra kommunens side er følgende tiltak innført:

  • stengning av skoler fredag 22 januar jfr kommunens hjemmeside
  • informasjon ut til alle kommunale tjenester ift ekstremværet og tjeneste yting
  • beredskapsmessig forberedelser innenfor alle tekniske tjenester, herunder vann, brann og redning samt byggforvaltning
  • gjennomgang av nødsamband
  • forbindelse med Statsforvalter

Kommunen oppfordrer innbyggerne til å opptre forsiktig og sikre egne verdier under ekstremværet Frank.

Kommuneledelsen vurderer situasjonen fortløpende og vil tre sammen for å håndtere eventuelle hendelser.

 

Frode Skuggedal
Rådmann