Sent onsdag kveld (22.04.20) ble Målselv kommune gjort oppmerksom på at opprydningsarbeidet ville bli stoppet av firmaet som har hatt hovedansvar for opprydningsarbeidet. Tidlig torsdag var derfor representanter fra kommunen i  et møte med Kystverket og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, for å avklare roller, ansvar og myndighet i det videre arbeidet samt få en foreløpig avklaring på deling av utgifter knyttet til opprydningsaksjonen.

Det ble iverksatt tiltak fra Målselv kommune umiddelbart og bemanning fra kommunen har siden torsdag vært på skadestedet for å ivareta videre arbeid knyttet til lensing og opprydnng.

Slik situasjonen er nå fungerer lensene og dieselen holder seg innenfor området med lenser mens arbeidet pågår. Kommunen forventer at opprydningsarbeidet kommer til å ta tid og planlegger videre arbeid ut fra det.