Barne- og ungdomspsykiatriske avdeling og Habilitering for barn og unge ved UNN HF er tilgjengelig for veiledning og rådgivning via Skype og telefon.

Ring for å avtale time på 77 75 57 01

Hverdager fra 09-15


Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Barne- og ungdomspsykatrisk Avdeling
Skype-poliklinikk