Disse kommer fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, restmidler 2014.

Mens f.eks Troms Røde Kors fikk totalt kr 400 000 til ferie for alle tiltak på Haraldvollen Røde Kors Senter.

Hele tildelingen finnes her:

http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/Nasjonal-tilskuddsordning-mot-barnefattigdom/Tildeling-restmidler-2014/

En utstyrsbank/utstyrssentral er en eller flere baser/lagre med gratis utlån av sports- og friluftsutstyr. Hovedmålgruppe er barn og unge. Utstyrsbanken vil bli etablert i løpet av høsten.

Etablering av utstyrsbank/utstyrssentral er en del av kommunens satsning på gode oppvekstvilkår for barn og unge.