Fagerlidal skole og Olsborg skole har til nå vært på gult nivå ihht. trafikklysmodellen. Fra og med torsdag 27.01.22 går begge skolene over til grønt nivå, på lik linje med øvrige skoler i Målsev kommune. 

Vi har tidligere kommunisert at vi ville gå til grønt nivå, når tilgang på hurtigtester ble slik at vi kunne opprettholde nødvendig testing.
Vi har nå fått tilgang på flere hurtigtester og kan dermed gå over til grønt nivå også for Fagerlidal skole og Olsborg skole.