Det ble tatt 31 materialprøver av følgende:

  • Veggplater i gymsal
  • Himlingsplater
  • Gulvbelegg
  • Fasadeplater

Materialprøvene vil bli analysert for asbest, tungmetaller og PCB i laboratorium. Behandlingstid er 3 uker. 

Det ble i tillegg gjort visuelle funn som kan tyde på at det er asbest i bygget. Dette vil laboratorieundersøkelsen kunne bekrefte eller avkrefte.

Når analyseresultatene foreligger, utarbeider leverandøren HRP en rapport som beskriver hvordan eventuelle miljøfarlige stoffer skal håndteres. Behandlingstid for å utarbeide en slik miljøsaneringsplan er ca. 2 uker for HRP.

Når miljøsaneringsplanen er klar danner den grunnlag for anbudsutlysning på rivning av Bardufosshallen.

Det forventes at anbudsutlysningen vil legges ut i markedet i midten av mai.