Brukerundersøkelsen er avsluttet. Takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen.

I forbindelse med korona krisen, ønsker Målselv kommune å få tilbakemelding fra innbyggerne om hvordan ulike tjenestetilbudene fungerer.

Vi har laget en enkel brukerundersøkelse for tjenesteområdene barnehage, skole/SFO og helse/omsorg, hvor du kan svare hvor fornøyd eller misfornøyd du er med tjenestene som er relevante for deg. I tillegg er det mulighet til å legge inn fritekst, med forslag til endringer/forbedringer.

Under finner du link til brukerundersøkelsen for de ulike tjenesteområdene:

Inne på hver undersøkelse står det nærmere beskrivelse for fremgangsmåte. 

Vi håper flest mulig vil ta seg tid til å gi tilbakemelding på de områdene som er relevant for den enkelte. På forhånd takk.