I ferietiden kan smittesporing oppleves utfordrende med bakgrunn i større forflytning av folk mellom steder enn normalt. Det er viktig at man holder seg i ro mens man venter på prøvesvar på koronatest. 

Koronavaksinering går sin gang og Målselv kommune har pt. 2696 personer som har fått første vaksinedose og 1782 som har fått andre vaksinedose.