Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
22. april 2021 kl. 15:02

Korona informasjon for Målselv kommune

Nyhetsarkiv om korona

Nyhetsarkiv

Koronavaksinering status uke 15

Vi holder fortsatt på med vaksinering av aldersgruppa 65-74 år. Det er satt 228 vaksiner denne uka.

Det blir kalt inn 204 personer til vaksinering i uke 16. Her vil også personer mellom 18 og 64 år med sykdommer med høy risiko for alvorlig forløp få innkalling til vaksine.

De siste som kalles inn nå er født i 1952/53 og senere.

Vaksinen vi tilbyr er fortsatt BioNTech-Pfizer.

Fra og med uke 16 vil vi vaksinere på MSAH på onsdager. Det er det gamle sykehjemmet på Moen, Mellombygdveien. Det er parkering på baksiden og hovedinngang er på venstre side av bygningen.

15.04.21 Anbefaling vedrørende bruk av munnbind

Rett før påske innførte regjeringen skjerpede nasjonale anbefalinger og tiltak. En av anbefalingene var at at alle ble anbefalt å holde to meter avstand til andre enn de en bor med. Målselv kommune gikk da ut med en anbefaling om at alle burde bruke munnbind når de var på butikker eller lignende da en ofte ville kunne være i situasjoner der det ville være vanskelig å holde anbefalt avstand. Dette rådet var og basert på at en kunne påregne økt trengsel i butikkene i forbindelse med høytida samt at en regnet med at det kom en del tilreisende.

Fra og med fredag 16/4 er de nasjonale anbefalingene mildnet, blant annet ved at en nå går tilbake til rådet om en meters avstand. Videre er smittesituasjonen både regionalt og lokalt fredelig. I kommunen har det vært høy test aktivitet både blant sivile og i Forsvaret, uten at det er noe som tyder på økt smittetrykk. På bakgrunn av dette er det ingen saklig grunn for at kommunen skal ha strengere tiltaksnivå enn de nasjonale anbefalinger som foreligger.

På bakgrunn av dette finner kommunen ingen grunn til å ha strengere tiltaksnivå enn de nasjonale anbefalinger som foreligger.

Målselv kommune opphever derfor sin anbefaling om at en bør bruke munnbind i butikker og lignende.  

 

Vidar Bjørnås
kommuneoverlege

14.04.21 Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen

Regjeringens pressemelding 13.04.21
Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. I tillegg gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år og innen toppidretten. Kommuner med høyt smittetrykk må vurdere å sette inn lokale tiltak før fredag.

Koronavaksinering status uke 14

Aldergruppa som nå blir vaksinert er 65-74 år. Det er satt 204 vaksiner denne uka.

Det blir kalt inn 228 personer til vaksinering i uke 14. Her vil også personer mellom 18 og 64 år med sykdommer med høy risiko for alvorlig forløp få innkalling til vaksine.

De siste som kalles inn nå er født i 1949/50 og senere.

Vaksinen vi tilbyr er fortsatt BioNTech-Pfizer.

Vi vaksinerer fortsatt på Målselv helsesenter. Det planlegges å flytte vaksineringen til andre lokaler og vi vil da informere om det når det er aktuelt.

06.04.21 - Regjeringen forlenger nasjonale tiltak til 14. april

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars. De nasjonale råd forlenges til og med 14. april.

Koronavaksinering - status uke 12 og 13

Vi vaksinerer fortsatt personer i aldersgruppa 75 - 84 år. 114 personer har fått vaksine denne uka.

I uke 13 er det innkalt 108 personer til vaksinering tirsdag 30. mars. De siste som nå kalles inn er født fra 1943/44 og senere.

Vaksinen vi tilbyr er fortsatt BioNTech-Pfizer.

 

Kompensasjonsordning til lokale foretak i Målselv kommune

Kommunen lyser nå ut en ny ordning «Kompensasjonsordning til lokale foretak». Kommunen har stor frihet i vurdering av hvilke virksomheter en kan støtte, og vil vurdere den enkelte søknad etter kriterier som er utarbeidet i samråd med bl.a. næringsforeningen i kommunen.

22.03.21 Regjeringen sine anbefalinger for påska. (Covid - The government's recommendations for Easter).

Regjeringens pressekonferanse 12. mars, om påskeferien, er nå oversatt til flere språk. (arabisk, engelsk, polsk, russisk, somali, tigrinja og urdu). Se de ulike oversettelsene her.

(The Easter holidays are in just a one weeks’ time. The Norwegian government has announced a series of recommendations on how to enjoy the holidays in a Covid-safe manner.) 

The norwegian government`s press conference 12/03/2021 in different languages (Polish, somali, russian,Urdu, Arabic, Tigrinja)

 

22.03.21 Regjeringens anbefalinger for påsken 2021

Det er snart påskeferie, og i den forbindelse kommer regjeringen med anbefalinger for hvordan ferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Anbefalingene er basert på vurderinger og innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |