Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
22. april 2021 kl. 15:02

Korona informasjon for Målselv kommune

Nyhetsarkiv om korona

Nyhetsarkiv

27.03.20 Ny forskrift om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien

Regjeringens pressemelding 27.03.20

Regjeringen fastsatte i dag en midlertidig forskrift som skal bidra til å at sikre at Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon opprettholdes gjennom koronaepidemien. - Vi må sørge for at Forsvaret har bevegelsesfriheten de trenger for å løse oppdragene sine, også under koronakrisen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

26.03.20 Alle trenger FASTLEGEN sin

Bent Høye kom med en liten oppfordring på pressekonferansen sin i går.
 
"På pressekonferansen hadde jeg på meg et litt annet jakkemerke enn jeg vanligvis har.

Der står det "Alle trenger fastlegen".

25.03.20 Kryssing av grenser for reindriftssamer i grenseområder

Reindriftssamer som har rein i grenseområdene vil kunne krysse grensene i forbindelse med dette arbeidet uten å få karanteneplikt.

Dette med bakgrunn i unntak for personer som reiser mellom bolig og arbeidssted, jfr. ankomstforskriften § 2 første ledd som lyder:

  • "Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted, og når de er i arbeid, er unntatt fra § 1."

Unntaket fra reisekarantene gjelder både for personer som krysser grensen daglig og de som reiser inn i landet fra Sverige og Finland for å arbeide for lengre perioder. Reindriftssamer som har rein i grenseområdene vil kunne krysse grensene i forbindelse med dette arbeidet uten å få karanteneplikt.

Dersom personer er omfattet av unntaket skal det ikke fattes beslutninger eller vedtak om unntak fra karantene. Er en person omfattet av dette unntaket vil ikke karanteneplikten gjelde.
 

Plikter for personer som er omfattet av unntak fra karanteneplikt

Unntaket fra reisekarantene gjelder for arbeidsreisen og for opphold på arbeidsstedet. Det innebærer at personen så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 tredje ledd. Unntaket fra karanteneplikt gjelder bare på når personellet er på jobb eller på reise til og fra arbeidsstedet. Det betyr at der en person har fått unntak fra karantene, skal han eller hun innrette seg etter karantenereglene i fritiden.

25.03.20 Har koronasituasjonen gjort deg utrygg eller engstelig?

Eller er du usikker på hvordan du kan snakke med barnet ditt om det som skjer?

Barne‐ og ungdomspsykiatrisk avdeling og Habilitering for barn og unge har lansert en Skype‐poliklinikk. Her kan barn og unge (0‐18 år) eller deres foreldre ta kontakt for råd og veiledning knyttet til koronasituasjonen. Det er ikke nøvendig med en henvisning.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |