Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv korona

21.02.22: Status koronasmitte i Målselv kommune

Målselv kommune fikk følgende smittetall innrapportert via selvregistrering de to foregående ukene:

  • Uke 7: tilsammen 299 positive prøvesvar 
  • Uke 6: tilsammen 329 positive prøvesvar

Smittesporingstelefon

Smittesporingstelefonen i Målselv kommune har tlf. nummer 40 00 10 53.

Ny åpningstid smittesporingstelefonen fra og med 01.03.22 blir klokken 0900-1100

Ta kontakt med smittesporingsteamet:

  • Om du trenger hjelp til å registrere positiv hurtigtest
  • Råd og veiledning om isolasjon og testing.

15.02.22 - Coronautbrudd ved Øverbygd sykehjem og omsorgsboliger

Det pågår nå et stort coronautbrudd ved Øverbygd sykehjem og omsorgsboliger (ØSO) hvor både beboere og ansatte ved sykehjemsavdelinga er blitt syke.

Det er iverksatt tiltak ut fra nasjonale faglige retningslinjer som innebærer forsterkede smittevernstiltak med personlig smittevernutstyr og isoleringsregime.

Smittesituasjonen medfører ei anstrengt drift, og dersom utbruddet brer ytterligere om seg kan det bli utfordrende å fullt ut dekke bemanningen på ØSO.

Bistand fra andre enheter og avdelinger vurderes, og ulike smitteverntiltak må da iverksettes for å unngå at smitten sprer seg til andre deler av helse – og omsorgstjenesten.

Kommuneoverlege og ledelse følger situasjonen nøye og fortløpende.

Det er ikke mulighet for besøk under utbruddet.