Åpen tilbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III for anskaffelse av veidriftstjenester for veier og plasser i rodene:

1. Øvre Kirkesdal

2. Heggeliaområdet

3. Målsnesområdet

4. Moen- Olsborgområdet

5. Storhaugen

6. Brandskognes

7. Målselv Fjellandsby

8. Sameskolens trafikkområde

Kontraktsperiode: 01.10.2019 - 30.09.2023

Med opsjon på 1 år + 1 år.

Konkurransen er publisert på DOFFIN og konkurransegrunnlag kan finnes her.

Informasjon til leverandører

Leverandører kan stille spørsmål til oppdragsgiver gjennom «Leverandør Spørsmål og svar» i KGV. Her finnes også en fullstendig oversikt over stilte spørsmål med publiserte svar i konkurransen. «Leverandør Spørsmål og svar» vil være aktiv inntil frist for spørsmål utgår. Deretter vil «Meldinger» kunne benyttes for videre kommunikasjon.

Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver hva gjelder konkurransen, enn nevnte kontaktpersoner.

Besvarelsen skal leveres via elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). All kommunikasjon skal skje gjennom KGV for revisjonsspor og sikkerhet for både oppdragsgivere og leverandører.

Sammen med besvarelsen skal leverandøren levere et signert tilbudsbrev. Følgende godkjennes som signert tilbudsbrev:

• Signert og scannet tilbudsbrev levert sammen med resten av besvarelsen

• Tilbudsbrev levert med besvarelsen og bruk av digitalt sertifikat/elektronisk ID. For å sende med et digitalt sertifikat anbefales tilbyder å benytte Internet Explorer som nettleser.

• Signert og scannet tilbudsbrev med unik identifiseringskode levert separat via «Meldinger» i KGV innen tilbudsfristen. Koden genereres av systemet etter at tilbudet er sendt inn. NB! Hver besvarelse har en unik kode, så dersom du sender inn besvarelsen på nytt må også tilbudsbrevet oppdateres med denne nye koden.

Elektronisk innlevering av tilbud

Alle tilbud til konkurransen må leveres elektronisk via KGV. 

Leverandører kan opprette bruker i kgv her.