Målselv kommune inviterer alle interesserte til et åpent informasjonsmøte angående Arctic Race of Norway. Møte avholdes på kommunehuset på Moen den 5. april kl.18.00

  • Velkommen og kort presentasjon av ARN 2017 og årets etapper
  • Presentasjon av 2. etappen og målgang på Bardufoss:
  • Aktiviteter, Flyshow og utkast til program/tidslinje for dagen
  • Race Village – hva er det? Muligheter for salgsboder.
  • Dialog og innspill til arrangementet og folkefesten

Gi gjerne tilbakemelding til prosjektleder og næringssjef Elin byberg på e-post: elin.byberg@malselv.kommune.no eller telefon 977 85 414  om du/dere kommer.