Informasjon om kulturminnevern. Vi ønsker innspill om kulturminner vi kjenner og ikke kjenner til, kopi av bilder og gamle dokumenter. Ta med bilder av steder og folk, som vi kan scanne. Bildet/dokumentet ditt får du med når du går.

Øverbygd: Sanitetsforeninga, Helsehuset på Holt 8. mai kl 19.00

Kaffesalg 30 min før møtestart. Velforeninger og ulike lokalhistorikere deltar.

Kontaktperson: Marit Fossen tlf 95802300, marit.fossen@malselv.kommune.no

Velkommen!

Mer informajson om kulturminner kan fås her:

http://tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/kultur/kulturarven/kulturminnekompetanse-i-kommunene/