Dan oktavuođas go leat ásaheamen sámi giellaguovddáža Gaska Tromsii, háliida Málátvuomi suohkan lágidit rabas álbmotčoahkkima, gullan dihte din jurdagiid ja fuomášumiid dasa makkár doaimmat giellaguovddážiis galggašedje leat.
Mii bovdet buohkaid geain lea beroštupmi, vai min giellaguovddáš šattašii resušša guovddáš ja deaivvadanbáiki, mii lágida doaimmaid main vuolggasadji lea sámegiella.
Čoahkkin čađahuvvo sihke sámegillii ja dárogiella
 
I forbindelse med søknadsprosessen om å få etablert Samisk språksenter for Midt-Troms på Høgtun, inviterer Målselv kommune
til åpent folkemøte, for å få innspill og ideer til hvilke aktiviteter et språksenter kan ha, og hvilke funksjoner et språksenter kan inneha.
Vi ønsker alle som er interesserte i å bidra i denne prosessen velkommen, slik at et språksenter kan bli et ressurssenter og en møteplass som både skaper og legger til rette for aktivitet,
med utgangspunkt i det samiske språket.
Møtet vil bli gjennomført på både samisk og norsk.