Møtet er på Takelvdal grendehus torsdag 21. august kl. 1800.

For mer informasjon se: www.vegvesen.no/europaveg/e6takelvdalen

Vel møtt!