Målselv kommune kan hvert år dele ut 1 kulturpris. Kulturprisen består av et prisbevis og en pengegave pålydende kr. 7500,-.

Formålet med kulturprisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunene, og tjene som inspirasjon for enkeltpersoner eller organisasjoner som omfattes av det utvidede kulturbegrepet. Det faste utvalget for skole-, barnehage- og kultursaker avgjør hvert år om prisen skal deles ut og hvem den skal tildeles. Utvalget bygger sin avgjørelse på årets innkomne og/eller egne forslag. Det er ikke anledning til å søke om prisen.

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige, eller som har vist framifrå god skapende virksomhet. Til enkeltpersoner kan prisen vanligvis bare deles ut en gang.

Kulturprisen kan ikke gis til offentlige institusjoner eller organisasjoner som vesentlig finansierer sitt arbeid ved offentlig tjeneste, elller til enkeltpersoner i deres egenskap av offentlig ansatt.