Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan er etter kommunelovens § 44 nr 7 og § 45 nr 3 lagt ut til alminnelig ettersyn på Kommunehuset, Moen. Dokumentet er også lagt ut på kommunens hjemmeside:

 Årsbudsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017.

I samsvar med forvaltningslovens § 37 kunngjøres det at budsjettforslaget inneholder forslag til endrede gebyrer og betalingssatser for bl.a. kommunale avgifter og husleie.

Budsjettet og økonomiplanen skal behandles i kommunestyret den 5. desember 2013.

 

Ordføreren