Målselv kommunestyre behandler formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 04.12.2014.

Oversikt over foreslåtte økninger av gebyrer og betalingssatser fremgår av forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

Budsjettet og økonomiplanen finner du under Aktuelle dokumenter opp til høyre.