Alle må være plassert ut i svingene til kl 16:00 og være rigget og klar for sprell.  Dag Otto fra TV2 er i fortroppen til sykkelryttene og vil gjerne stoppe underveis for en prat, så her må vi være klar!  

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt: arn@malselv.kommune.no

 

Velkommen til folkefest!