Lag, foreninger og andre som driver aktivitet for barn og unge under 19 år kan søke.

Frist for innlevering av søknadsskjema og registreringsskjema er 31. januar 2014.

Søknadsskjema finner du her:

Registreringsskjema med ant. aktivitetsganger utformer det enkelte lag utifra hvilken aktiviteter det har.

Søknad med registreringsskjema sendes til:

Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen, eller til
postmottak@malselv.kommune.no