Lag og foreninger med aktivitet for barn og unge, sender inn siste årsmelding (2014) samt opplysning om medlemstall 5-12 år og 13-19 år, samt kontonr.

Det forutsettes dog at årsmelding beskriver aktivitetsnivået gjennomført med/for barn og unge. Hvis ikke, bør en skrive utfyllende om aktivitetsnivået.

Søknad sendes per mail til postmottak@malselv.kommune.no eller sendes per post til Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 MOEN

Søknadsfrist er 20.november.