Prisen har fire kategorier:

  1. Innovasjon
  2. God styring – ny pris i år
  3. Digitalisering
  4. Etiske aspekter - Kommunal Landspensjonskasse (KLP) deler ut "Ikke for enhver pris"

Alle oppfordres med dette til å nominere kandidater innenfor alle fire kategorier på nettsidene til nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og til å spre informasjon om prisen i deres nettverk. På sidene til Difi kan du lese mer om kriteriene bak prisen.

Prisutdelingen vil foregå på anskaffelseskonferansen 13. november 2014.

Med vennlig hilsen

Koordinator Gunn-Lise Jacobsen
Epost Email: gunn-lise.jacobsen@ks.no
Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00
Mobil Cellular: (+47) 45 40 56 05
http://www.ks.no/
KSI