Prosjektleder Sylvi Granheim

Leder Teknisk Komite - Gunnar Nerdal og Kenneth Lamo

Leder Kultur - Asbjørg Utby

Leder Næringsliv - Hege Eriksen

Leder Race Village - Bengt Magne Luneng

Leder VIP - Helene Rognli og Unni Torsteinsen

Leder Logistikk - Odd Artur Larsen

Vi mangler fortsatt frivillige som kunne tenke seg å jobbe med Arctic Race.

Ta gjerne kontakt på e post : arn@malselv.kommune.no , eller på telefon 466 31 831