Abonnenter i følgende områder vil fortsatt ha konteinertilbud:  Skjold/Rostadalen – Rundhaug, Myrefjell, Olsborg-Målsnes,  Målselvfossen – Bardufoss og Rossvoll. Her vil fortsatt konteinerløsningen videreføres og hytte- og fritidsboligabonnenter bringer sitt restavfall til konteiner. Konteinerne er lokalisert på samme sted som tidligere.

Siden felleskonteinere for boligabonnenter nå er avviklet, vil øvrige hytte- og fritidsabonnenter nå få tilbud om «Hyttesekk». Dette er en forsterket plastsekk med knytetråd som etter fylling kan settes inntil 5m fra vei der vi kjører renovasjonsruten. Hyttesekken hentes av renovasjonsbil (dvs henting min hver 14. dag) og avfallet går til forbrenning.

Det er beregnet 8 stk hyttesekk pr. abonnement og disse hentes på:

  1. Senja Avfall, Buktamoen
  2. Målselv kommunehus

Hytteeiere kan i tillegg benytte returpunktene rundt  om for glass/metall- og pappemballasje. Innbo- og løsøre samt bygningsavfall må bringes til miljøstasjonen på Buktamoen eller kun innbo- og løsøre til Grovavfallsmottaket på Skjold.

Hvis du har behov for å få tilsendt eller levert  hyttesekker, må du kontakte kommunen på tlf. 77837700 / postmottak@malselv.kommune.no  eller senja avfall på 77850650 / post@senja-avfall.no. Utlevering eller henting av Hyttesekk skal registreres med eier, telefon, epost og eiendommens gårds-/bruksnr.

Ser du forsøpling – gi melding til post@senja-avfall.no

Følgende Hyttekonteinere er nå utplassert:
• Andselv, Fossmoen vis-a-vis avkjøringa til militær flyplass
• Olsborg – Røde kors-huset
• Kjellmoen v/Nordic Motor
• Øverbygd v/ Montessorriskolen
• Rundhaug v/ tidl lageranlegg
• Skjold v/ grovavfallsstasjonen
• Dividalen v/ K. Grønli (også for husholdningsabonnenter innover Dividalen)
• Myrefjell v/ Alpingrend, Hyttefelt
• Myrefjell v/ Alpingrend,  Heis 2stk.
• Rossvoll

Vei- og sentrumskonteinere for turister pålegges vei-eier(e):
• Andselv sentrum (v/ rundkjøringa) – kommunen
• Målselvbrua v/ rasteplassen – Mesta
• Heia v/ rasteplass – Mesta

Rekvirering av hyttesekker finner du under dokumenter til høyre