Vi endte opp med en svarprosent på 31,8 % noe som er ett høyt tall på landsbasis. Svarene er verdifulle for politikerne og administrasjonen i videre samfunnsutvikling. Resultatene skal samles i en rapport som vil bli lagt ut på kommunenes hjemmeside.