Dette er et fantastisk tilskudd for fysisk aktivitet, fotball, basket og volleyball og skøyter om vinteren, som igjen er med på å skape godt læringsmiljø!

Klikk for å vise større bilde
 

Torsdag i første friminutt rydde det inn med unger fra barnetrinnet som ville spille fotball!

Sett av fredag 25. oktober til Foreldrekafe fra ca 1100-1230.
Da vil vi ha en markering rundt blant annet ballbingen. Nærmere info om Fredagskafe kommer til uken

Mer info om Bjørkeng oppvekstsenter finner du her.