Denne plikten omfatter biologiske barn, adoptivbarn, ste- og fosterbarn og mindreårige søsken av den syke. Tjenesteavtale 2 mellom UNN og lokalsykehuskommunene, regulerer ansvaret mellom UNN og Målselv kommune.

http://www.parorendesenteret.no/tips-r%c3%a5d/barn-unge/vanlige-reaksjoner-hos-barn-som-p%c3%a5r%c3%b8rende

http://www.parorendesenteret.no/tips-r%c3%a5d/ta-vare-p%c3%a5-deg-selv/vanlige-reaksjoner-og-belastninger

Alle pasienter som kommer i kontakt med tjenesten, skal få nødvendig bistand til å kunne snakke med sine barn om mor, far eller voksne søsken sin sykdom eller skade. Det er viktig å være klar over at sykdom eller rusproblem i familien kan påvirke barns hverdag, tanker og følelser i større grad enn vi voksne ofte tror. Erfaringsmessig øker pasientens behandlingseffekt når de opplever at barns situasjon også blir ivaretatt. Barn, ungdom og søsken trenger åpen kommunikasjon, god og lettfattelig informasjon, og å bli møtt med et språk de forstår. Barn og ungdommer kan ha mange tanker, og kan ha bruk for voksne som kan hjelpe til med å sette ord på tanker og følelser. Dette kan barneansvarlig på sykehuset og helsepersonell i kommunen bidra til å hjelpe deg med.    

Kontaktperson barn som pårørende ved alvorlig somatisk sykdom eller skade: Britt Engseth Stangnes telefon 93468705

Kontaktperson barn som pårørende ved rusavhengighet og psykisk helse: Gørill Traasdahl telefon 41529699