Barnas plattform - et kurs for foreldre til barn mellom 3 - 12 år.

11.september inviterte FAU-ene ved skolene i Målselv alle foreldre med barn i alderen 3-12 år til et praktisk retta foreldrekurs. På kurset kunne man få råd/verktøy av kursholder Birgit Semundseth for å lære seg å styrke ungenes selvfølelse.

Det var veldig godt oppmøte på kurset, og tilbakemeldingene fra kursdeltakerne var veldig gode.
Er du interessert i å vite mer se: http://www.barnasplattform.no/