Barne- og ungdomsrådet kom fram til følgende som er bra med å bo i Målselv:

 • Fin natur (gå tur i og fin å se på)
 • Godt vann (drikkevann)
 • Dugnad (mange foreldre og andre frivillge som stiller opp blant annet som trenere for barn og unge)
 • Gode aktivitetstilbud (mange ulike tilbud)
 • Lett å få tak i det man trenger (forskjellige butikker med bra utvalg)
 • Lett å bli kjent med andre ungdommer (ved at ungdomskolene er slått sammen)

Dette kan bli bedre i Målselv:

 • Dårlige veier (kommunale veier til hus og boligfelt er noen plasser farlige - kan føre til skade på biler og folk))
 • Mobbing (bakgrunn i elevundersøkelse)
 • Skolene (Mange skolebygg holder ikke nasjonal standard og luftkvaliteten er ikke god nok)
 • Busstilbud (for få og uhøvelige rutetider både innad i kommunen og regionale ruter)
 • Forbedre sentrum (Andselv kan bli større, bedre butikktilbud)

Barne og ungdomsrådet sine synspunkt er viktige å ta med seg når kommunen skal ta beslutninger om hvilke områder kommunen fram mot 2025.