Det er behov for voksne støttekontakter som kan følge opp en eller flere brukere. Det er ønskelig med både mannlige og kvinnelige støttekontakter.
Oppdraget krever at du kan forevise politiattest, og at du har sertifikat og bil. Lønn som assistent etter ansiennitet. Ved opprettelse av oppdrag vil vi trenge attesterte kopier av vitnemål og attester for beregning av ansiennitet.

Støttekontakter lønnes utfra ansiennitet og lønnes som assistent.

Send gjerne en søknad og begrunn hvorfor du ønsker å være støttekontakt, og hva som er dine interesser og evner som kan gjøre at du er egnet som støttekontakt for denne målgruppen. Send søknaden til Målselv kommune, rus-og psykisk helsetjeneste, Fagerlidal 215, 9325 BARDUFOSS så snart som mulig.

Kontaktinformasjon: Ring Rus-og psykisk helsetjeneste ved kst. avdelingsleder May-Britt Voll på telefon 41529699.