Dette for koordinering, å for å få et statusbilde av situasjonen, samt avklare ressurser.

Egen invitasjon er sendt.