• Besøkende ringer og avtaler besøk på forhånd, slik at de ansatte kan ha oversikt over hvor mange som oppholder seg på avdelingene samtidig og kan påse at det er mulig å overholde reglene om avstand.
 • For å kunne gjennomføre besøk på en smittevernmessig forsvarlig måte, innføres besøkstider fra kl .11-13 og 17- 19
 • Besøkende spriter hender og skriver seg inn i besøksbok som ligger ved inngang.
 • Besøk gjennomføres på beboerrom.
 • Vi henstiller til at besøkende ikke oppholder seg i fellesarealene og oppfordrer besøkende til å følge gjeldende smittevernråd nøye:
  • Husk god hånd- og hostehygiene.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid.
  • Hold 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for smitte. Når du sitter ved siden av noen, bør det være en meters avstand fra din skulder til den andres skulder.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør testes.
  • Dersom du kommer fra/vært innom et område i Norge med mye smitte, bør du være forsiktig de første 10 dagene etter ankomst. Om du i denne perioden gjennomfører et besøk på sykehjemmet vil vi anbefale at du holder to meters avstand til den du besøker, og ellers er ekstra påpasselig med den andre rådene som står nevnt over.