MÅLSELV BIBLIOTEK
(Istindportalen)
Siste dag før påske: Lørdag 28. mars
Åpner: Tirsdag 7. april

HØGTUN BIBLIOTEK
Siste dag før påske: Torsdag 26. mars
Åpner: Tirsdag 7. april

ØVERBYGD BIBLIOTEK
Siste dag før påske: Onsdag. 25. mars
Åpner: Onsdag 8. april

B I B L I O T E K  I  M Å L S E L V  P Å S K E N  2 0 1 5

BIBLIOTEKVETTREGEL 1:
Gå alltid innom biblioteket i god tid før påske.

REGEL 2:
Ta alltid med deg mer enn du tror du klarer å lese.

REGEL 3:
Ikke gå deg vill mellom hyllene, spør bibliotekaren.

REGEL 4:
Er boka kjedelig? Snu i tide!

REGEL 5:
Sjekk åpningstidene!